Author Archive: speiderleder

Oppstart

Vi starter opp igjen speidern 31.8. Kl 18.00 Velkommen til nye og gamle fom 2. Klasse . Oppmøte speiderhytta Skogtunet, Ørmenveien 36. ( www.skogtunet.no ) Kontaktperson Lars Hjelseng 95425330

Rovertur 11-15/8. Det er sendt ut info til deltagere 31.7. Oppmøte i kirken 10.00 den 11.8. Er du småsnufsen blir du ikke med 😊. Spørsmål ring Bjørn 48282011

Tirsdag 8.6 + +

Småspeider har nå ferie. Storspeidere møter i kirken kl 18.00 -1930.. Vi skal ha litt leirforberedelse samt forhåndsoppgave. Viktig at alle som skal på leir kommer. Det er sendt ut mail om innbetaling av leiren. Vi deltar ikke på kretsbannerkonkurranse… (Read more)

Speider 1.juni/leir

Tirsdag 1.juni er det speidermøte på Skogtunet kl 18-20 Speidergruppa stiller med buss også denne gangen – for de som vil .Frikirken kl 1735 og retur ca kl 2010. Ta med grillmat. ********************************************************************** Pga. korona er årets felles småspeiderleir flyttet… (Read more)

Tirsdag 18.5

Vi skal samles på Skogtunet kl 18-20. Denne tirsdagen setter vi opp buss fra kirken., for å sikre at alle som vil på speider kan komme seg dit. Kjører kl 1740. For å kjøre koronavennlig sitter vi med god avstand… (Read more)