Endring i program.

Møtet 27.10 utgår da mange ledere er på et annet møte denne kvelden.