juleblomster

Betaling av juleblomster skal på konto 3000.22.72136 . Merk navn på speider og “juleblomster”.