Korketrekkertur 9 mars

Veldig bra påmelding til Korketrekkertur 9.mars. Vi er nesten full buss. Oppmøte i kirken kl 0915 og vi er tilbake ca kl. 17.00. Mer info kommer senere.