Oppstart 16.1

Vi møtes i akebakken på Smertu kl 18.00. Alle programmer ligger nå på hjemmesiden.