Oppstart 2021.

Pga nye korona restriksjoner er tidspunt for oppstart usikker. Pr nå er første mulige oppstartsdato 19.1. Vi kommer tilbake til dette på hjemmesiden og i mail.