Påminnelse….

Det er en del som ikke har betalt ennå for : storspeiderkino kr. 140,- , kan dere sjekke om dere har gjort det ? Minner også om betaling vedr aketur med dato 20/3 🙂
Konto – 3000.22.72136 merkes med navn og hva det gjelder.