PROSJEKT : 4 HJUL OG ET BARNESMIL

PROSJEKT : 4 HJUL OG ET BARNESMIL
En av våre unge ledere Marte Hasselgård Gabrielsen har satt av et år til å bidra ute i verden 🙂 . Hun jobber gratis dette året i en barnehage i Novi Sad i Serbia. Denne barnehagen er for de fattigste sigøynerbarna og drives av Skolelaget. Denne barnehagen ønsker seg noe så enkelt som en barnevogn for å med de yngste barna på tur. Speidern ønsker å finansiere vogna og håper på å få inn 2000 . Blir du med og støtter de fattigste barna med kr. 50 ? Kan settes på konto 1121 08 18067 merkes med “serbia” så sørger vi for å sende pengene til marte som kjøper vogna med hilsen fra Fredrikstad. Evt overskudd av dette går til innkjøp til varmt tøy og annet til barnehagen. Martes dagligliv kan du følge på bloggen http://marteiserbia.wordpress.com/author/marteiserbia/