Speidermøte 2.juni

Neste speidermøte er 2.juni. mer info kommer.