Speidersport

Fom. 1/1-13 starter innkjøp av speiderartikler opp i lokalene til Bodahl klær på Råbekken. Dette er i utgangspunktet en nettbutikk. Se http://www.speiding.no/nyheter/?id=2603