Tirsdag 10.3

Tirsdag skal vi være i kirken 18-1930. Småspeiderne skal lage mat og starte med vikingskjoldene sine. Ta på tøy det ikke er nøye med.